Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος "Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων" του Υπουργείου Οικονομικών από 20/01/2020 έως και 28/02/2020

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης αποφασίστηκε η παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για χρονικό διάστημα σαράντα ημερολογιακών ημερών (40), ήτοι από 20/01/2020 έως και 28/02/2020 σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 8 σχετικό, προκειμένου να οριστικοποιηθούν κρίσιμα νομικά ζητήματα σχετικά με την υποχρέωση και τον τρόπο καταχώρισης ορισμένων νομικών οντοτήτων καθώς και ζητήματα τεχνικής διασύνδεσης των μητρώων πραγματικών δικαιούχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνάντηση εκπροσώπων των κρατών μελών που έχει προγραμματιστεί στις 17/1/2020.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑπόφαση