Ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή νέου χώρου στέγασης Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων Ραντεβού.

Δείτε την πρόσκληση συλλογής προσφορών του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή νέου χώρου στέγασης Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων Ραντεβού, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση υποβολής προσφορών.