Ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια χειρουργικού λαπαροσκοπικού υλικού.

Δείτε την πρόσκληση συλλογής προσφορών του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια χειρουργικού λαπαροσκοπικού υλικού, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση υποβολής προσφορών.