Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του 424 ΓΣΝΕ για την προμήθεια γεννητριών παραγωγής ραδιοκυμάτων διπλής συχνότητας κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις της Β Χειρ/κης και Ορθοπεδικής Κλινικής

Δείτε τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του 424 ΓΣΝΕ για την προμήθεια γεννητριών παραγωγής ραδιοκυμάτων διπλής συχνότητας κατά τις χειρουργικές επεμβάσεις της Β Χειρ/κης και Ορθοπεδικής Κλινικής, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη