Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του 424 ΓΣΝΕ για την προμήθεια ενός μικροτόμου για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο

Δείτε τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του 424 ΓΣΝΕ για την προμήθεια ενός μικροτόμου για το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη