Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Ρόδου για την"Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στην Μεσαιωνική Πόλη"

Δείτε την Περίληψη του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για την "Αναβάθμιση συστήματος εισόδου τροχοφόρων στην Μεσαιωνική Πόλη", στο συνημμένο αρχείο.