Ενημερωτικό κείμενο από ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τη δυνατότητα συνέχισης επαγγελματικής δραστηριότητας και συνταξιοδότησης.

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., δείτε στο συνημμένο αρχείο κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Ασφαλιστικά Θέματα» με τίτλο «Δυνατότητα συνέχισης επαγγελματικής δραστηριότητας και συνταξιοδότηση» στο οποίο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα στην συνταξιοδότηση χωρίς διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας

Εαν επιθυμείτε να απευθύνετε ερωτήματα για θέματα εργασιακών σχέσεων, κοινωνικής ασφάλισης και απασχόλησης  συμπληρώστε αποκλειστικά μια από τις σχετικές φόρμες επικοινωνίας, που θα βρείτε εδώ και αποστείλετέ τες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση: inediktio@inegsee.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕνημερωτικό κείμενο.