Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για υπηρεσίες φύλαξης.

Δείτε τη Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για υπηρεσίες φύλαξης, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.