Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια γαζών.

Δείτε τη Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια γαζών, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.