Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γ.Ν. - Κ.Υ. Ιπποκράτειον για την παροχή υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου

Δείτε την Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού του  Γ.Ν. - Κ.Υ. Ιπποκράτειον για την παροχή υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠροκήρυξη