Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού.

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Κω για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.