Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ του Δήμου 2019-2020.

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του Δήμου Κω για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών συνεδριάσεων του ΔΣ του Δήμου 2019-2020, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.