Διακήρυξη διαγωνισμού 33ης Μ/Κ Ταξιαρχίας για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες της Ανοικτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς.

Δείτε τη διακήρυξη του διαγωνισμού της 33ης Μ/Κ Ταξιαρχίας για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες της Ανοικτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.