Περίληψη διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για την προμήθεια και εγκατάσταση δεκατεσσάρων (14) Οδοντιατρικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της.

Δείτε την Περίληψη διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για την προμήθεια και εγκατάσταση δεκατεσσάρων (14) Οδοντιατρικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.