Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως για την «Προμήθεια Aναβάθμιση υπαρχόντων servers και προμήθεια εφεδρικών»

Δείτε τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως για την «Προμήθεια Aναβάθμιση υπαρχόντων servers και προμήθεια εφεδρικών», στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.