Πρόσκληση ενδιαφέροντος Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για κατάθεση προσφορών για την προμήθεια 2 LEXMARK Photoconductor Kits (260x22G ) για εκτυπωτή LEXMARK e460dn

Δείτε την Πρόσκληση ενδιαφέροντος του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για κατάθεση προσφορών για την προμήθεια 2 LEXMARK Photoconductor Kits (260x22G), στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Ενδιαφέροντος.
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.