Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως για την προμήθεια αντλιών ενδοφλέβιας έγχυσης.

Δείτε τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως για την προμήθεια αντλιών ενδοφλέβιας έγχυσης, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.