Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως για την προμήθεια ιατρικών προμηθειών.

Δείτε τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως για την προμήθεια ιατρικών προμηθειών, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.