Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών.

Δείτε τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως για την προμήθεια χειρουργικών γαντιών, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.