Πρόσκληση ενδιαφέροντος Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού και τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας συναγερμού στη Ρόδο.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία την πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού και τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας συναγερμού στη Ρόδο με τα σχετικά Παραρτήματά της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Ενδιαφέροντος.
Παράρτημα Α- Προδιαγραφές - ποσότητες
Παράρτημα Β- Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Παράρτημα Γ- Γενικοί όροι σύμβασης
Παράρτημα Δ- Κώδικας προμηθευτή
Παράρτημα Ε- Φόρμα εγγραφής προμηθευτή