Ενημέρωση από το Δήμο Ρόδου για παράταση υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4611/17-5-2019 και τη δυνατότητα ένταξης αβεβαίωτων οφειλών τέλους παρεπιδημούντων & ακαθαρίστων εσόδων.

Δείτε την ενημερωτική επιστολή του Δήμου Ρόδου για παράταση υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4611/17-5-2019 και τη δυνατότητα ένταξης αβεβαίωτων οφειλών τέλους παρεπιδημούντων & ακαθαρίστων εσόδων, στο συνημμένο αρχείο.

Πλέον μπορούν να υπαχθούν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν μέχρι τις 29/11/2019.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση είναι η 31η Δεκεμβρίου 2019.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕνημερωτική Επιστολή Δήμου Ρόδου για παράταση υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4611/2019