Ακύρωση της υπ΄αριθμ. 5/2019 Διακήρυξης διαγωνισμού του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για την προμήθεια λεωφορείων.

Δείτε την απόφαση ακύρωσης της υπ΄αριθμ. 5/2019 Διακήρυξης διαγωνισμού του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για την προμήθεια λεωφορείων, στο συνημμένο αρχείο.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑπόφαση ακύρωσης.