Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την μεταφορά μαθητών.

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την μεταφορά μαθητών, στο συνημμένο αρχείο.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.