Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως για την προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων.

Δείτε την διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως για την προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.