Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 33 Μ/Κ Ταξιαρχίας για την προμήθεια νωπών κρεάτων.

Δείτε τη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της 33 Μ/Κ Ταξιαρχίας για την προμήθεια νωπών κρεάτων, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.