Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού ΔΕΥΑ Δήμου Κω για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα αντλιοστάσια ακαθάρτων.

Δείτε την Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΔΕΥΑ Δήμου Κω για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα αντλιοστάσια ακαθάρτων, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠροκήρυξη