«Αντικατάσταση ανωνύμων μετοχών - τρόπος αναγγελίας των μετοχικών δικαιωμάτων μη εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών»

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα την «Αντικατάσταση ανωνύμων μετοχών - τρόπος αναγγελίας των μετοχικών δικαιωμάτων μη εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών» που αφορά την αντικατάσταση των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 184 του ν. 4548/2018.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕγκύκλιος.