Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών Αξονικού Τομογράφου

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τη Διακήρυξη διαγωνισμού του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών Αξονικού Τομογράφου.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.