Ενημερωτικό έντυπο της ΚΕΕ προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αυτοκινήτου (επισκευαστές, ηλεκτρολόγοι, εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης συσσωρευτών κ.λπ.) για τις θεσμικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους ως παραγωγοί αποβλήτων.

Η ΚΕΕ, με την υποστήριξη της Re-Battery ΑΕ, ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αυτοκινήτου (επισκευαστές, ηλεκτρολόγοι, εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης συσσωρευτών κ.λπ.) για τις θεσμικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους ως παραγωγοί αποβλήτων, με σκοπό την αποφυγή συνεπειών και την προστασία των συμφερόντων τους.

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕνημερωτικό έντυπο.