Ρύθμιση Οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν.4611/2019.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την εγκύκλιο 24/22.05.2019 του ΕΦΚΑ με οδηγίες για την ρύθμιση Οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν.4611/2019.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕγκύκλιος ΕΦΚΑ 24/2019