Ρύθμιση οφειλών με δυνατότητα αποπληρωμής έως 120 δόσεις - Προϋποθέσεις και όροι υπαγωγής.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το κείμενο πληροφόρησης με τίτλο « Ρύθμιση οφειλών με δυνατότητα αποπληρωμής έως 120 δόσεις - Προϋποθέσεις και όροι υπαγωγής» στο οποίο αποτυπώνεται ο τρόπος υπαγωγής των οφειλετών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία στις διατάξεις τις νέας ρύθμισης για τις 120 δόσεις, που εκπονήθηκε από το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων ΙΝΕ/Γ.Σ.Ε.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΡύθμιση οφειλών.