Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δήμου Ρόδου για τη συντήρηση πρασίνου Δ.Ε. Αφάντου.

Δείτε τη σχετική Περίληψη διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου Ρόδου για τη συντήρηση πρασίνου Δ.Ε. Αφάντου, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.