Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την προμήθεια ανταλλακτικών και μικροϋλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του Σφαγείου του Δήμου Κω.

Ο Δήμος Κω προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ανταλλακτικών και μικροϋλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του Σφαγείου του Δήμου Κω, προϋπολογισμού 2.950,04 € (με Φ.Π.Α. 17 %)

Δείτε τη σχετική Περίληψη διακήρυξης στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.