Πρόσκληση διενέργειας τεχνικού διαλόγου απο το ΓΕΝ

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας προσκαλεί σε ανοικτή, μη δεσμευτική συμμετοχή τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε τεχνικό διάλογο σχετικά με αντικείμενο την ενσωμάτωση του IFF Mode-5 στο Σύστημα Αποστολής (Mission System) του Α/Φ EMB-145 AEW&C (Αερομεταφερόμενο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης και Ελέγχου-ΑΣΕΠΕ).
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής εντός ενός (1) μηνός, μέσω fax στο (+30) 2106593436 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση c43.hafgs@haf.gr, με την ένδειξη «Συμμετοχή σε Τεχνικό Διάλογο» (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).

Δείτε τη σχετική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση.