Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΥΠΑ για την προμήθεια καυσίμων.

Δείτε τη σχετική Περίληψη Διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠΑ για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών μονάδων της ΥΠΑ για το έτος 2019, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.