Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση 2 αστικών λεωφορείων για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.

Δείτε τη σχετική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση 2 αστικών λεωφορείων για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.