Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γ.Ν. Ζακύνθου για την προμήθεια βελόνων διαφόρων ειδών

Δείτε τη σχετική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την προμήθεια βελόνων διαφόρων ειδών, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.