Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΔΕΥΑΡ για την προμήθεια υδρομέτρων.

Δείτε την προκήρυξη του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) για την προμήθεια υδρομέτρων, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠροκήρυξη