Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δήμου Ρόδου για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων.

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Ρόδου για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Ενδιαφέροντος.