Οδηγίες απο την ΑΑΔΕ για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαική Ένωση.

Δείτε τις σχετικές οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαική Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο, σε σχέση με το Προτιμησιακά Καθεστώτα, στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΟδηγίες ΑΑΔΕ για BREXIT.