Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Δείτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο η με αριθμό 2037/01.03.2019 εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) με  διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 62 έως 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕΓΚΥΚΛΙΟΣ