Ενημερωτική εκδήλωση για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ: «Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες Αγορές» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ» (Ρόδος 6/3/2019)

Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ,
η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα:
Παρουσίαση για την υλοποίηση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ:
«Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,
«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»,
«Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες Αγορές» και
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ»
στις: 06/03/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00
στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, Αίθουσα «Γεώργιος Καραγιάννης» Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου (Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Ρόδος)
(Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.: 2130166100)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόγραμμα εκδήλωσης
Πρόσκληση εκδήλωσης