Ενημέρωση από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη διάθεση και εμπορία ραδιοεξοπλισμού

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την επιστολή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) που κοινοποιήθηκε στα Επιμελητήρια της Ελλάδος με την οποία παρέχει ενημέρωση για το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη διάθεση και εμπορία ραδιοεξοπλισμού, ως αρμόδιος Φορέας για την εποπτεία της αγοράς ραδιοεξοπλισμού-ασυρμάτων.

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε επίσης να δείτε και το Π.Δ. 98/2019 που αφορά την Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕπιστολή Ε.Ε.Τ.Τ.
Π.Δ. 98/2019