Διακήρυξη Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για διαχειριστή επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Ακριβές απόσπασμα της 4/5-2-2019 (ΘΕΜΑ 6) (ΑΔΑ:6ΥΚ646904Ρ-5 Ο4) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη διαχειριστή επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.
Δείτε όλο το κείμενο της διακήρυξης στο παρακάτω αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ