Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού ΣΔΥΣ/ΔΠΜ για την προμήθεια 15 οχημάτων πολιτικού τύπου και 4 μικρολεωφορείων χρηματοδοτικής μίσθωσης 5 ετών.

.