ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.  RSS 2.0 

Πρόσκληση ανανέωσης Ειδικού Μητρώου Αργυροχρυσοχόων Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΤΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Καλούνται όλοι οι κατασκευαστές κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα, αποκλειστικά και μόνο,  που έχουν  εργαστήριο ή έδρα, αντίστοιχα,  στη Δωδεκάνησο , και  είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο που τηρείται στο Επιμελητήριο Δωδεκάνησου, να  προβούν στις διαδικασίες ανανέωσης της έγκρισης χρησιμοποίησης του κωδικού αριθμού, για την επόμενη τριετία 2019-2021,  όπ..... (30/11/2018)

περισσότερα »

Δόθηκε παράταση στην προθεσμία για την υποβολή στο ΓΕΜΗ αντιγράφων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων έως και την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 23:59:59 χωρίς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

(01/10/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(05/11/2015)

περισσότερα »

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕ.Μ.Η. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ(ΟΕ,ΕΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ (ΟΕ, ΕΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ Υποχρέωση Υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ   Υποχρεωτική είναι η υποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο ΓΕ.Μ.Η. για τις εταιρίες που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕ.Μ.Η, πλην των κεφαλαιουχικών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) Συγκεκριμένα οι εταιρίες οι ΟΕ, ΕΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , , ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ , ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , Συν ΠΕ, κλπ που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ, έχουν υποχρέωση..... (12/10/2015)

περισσότερα »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΗΝ 07-07-2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ.

(13/06/2017)

περισσότερα »

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΜΕ ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ Ε.Λ.Π -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ή Δ.Λ.Π. (ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 31/12/2016 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ)»

(12/04/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛ 1019/2017 ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛ 1163/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. «ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ»

(07/02/2017)

περισσότερα »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 138857/23.12.2016 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ε.Μ.Η. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4443/2016 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ Ν. 3419/2005.

(27/12/2016)

περισσότερα »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2016 ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ Ν. 4336/2015.

(26/09/2016)

περισσότερα »

ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ)

Νέες προθεσμίες   υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων και Πρακτικών ΓΣ για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ)    Ψηφίστηκε στις 29.6.2016 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 .......".   Συγκεκριμένα : α) παρατείνονται οι  προθεσμίες για την σύγκληση των Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων των Ανωνύμων Εταιριών - Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. έως και δύο μήνες μ..... (05/07/2016)

περισσότερα »