ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  RSS 2.0 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.)

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο(Γ.Ε.ΜΗ.) είναι το νέο ενιαίο επίσημο μητρώο των επιχειρήσεων που αντικαθιστά τα επιμέρους κατακερματισμένα μητρώα των φορέων που είχαν την ευθύνη τήρησης τους όπως :(Διευθύνσεις Ανωνύμων Εταιρειών για τις Α.Ε, Πρωτοδικεία για τις ΕΠΕ και τις Προσωπικές εταιρείες κλπ). Το Γ.Ε.ΜΗ. είναι μία ηλεκτρονική βάση στην οποία καταχωρούνται όλες οι επιχειρήσεις , φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε εφαρμογή του Ν.3419/2005 όπως τροποποιήθηκε..... (04/06/2015)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (13/10/2017)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΜΕ ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ Ε.Λ.Π -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ή Δ.Λ.Π. (ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 31/12/2016 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ)» (12/04/2017)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2016 ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΟΥ Ν. 4336/2015. (26/09/2016)
ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ) (05/07/2016)
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ (23/03/2016)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕ.Μ.Η. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ(ΟΕ,ΕΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (12/10/2015)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Α.Ε), ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.), ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ο.Ε. & Ε.Ε.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΌΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ). (12/10/2015)
ΔΩΡΕΑΝ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ(Γ.Ε.ΜΗ.) (04/06/2015)
Γ.Ε.Μ.Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΕ & ΕΠΕ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ/ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (04/06/2015)
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Ε Α.Ε. (04/06/2015)


1  2