ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ  RSS 2.0 

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την έκδοση θεματικών εντύπων & χάρτη πληροφόρησης. (23/05/2018)
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΔΕΥΑ Δήμου Κω για την προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (23/05/2018)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος Δήμου Κω για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας επικαιροποίησης διαδικασιών HACCP του Δημοτικού Σφαγείου. (22/05/2018)
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Πολεμικού Ναυτικού για την προμήθεια υλικών μερικών επιθεωρήσεων επιπέδου W5 Ηλεκτρομηχανών τύπου MTU 8V 396 TB53 Φ/Γ τ. ΜΕΚΟ. (22/05/2018)
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Πολεμικού Ναυτικού για την προμήθεια υλικών για την εξασφάλιση επιχειρησιακής ετοιμότητας και μελλοντικής λειτουργικότητας συσκευών επικοινωνιών πολεμικών πλοίων. (22/05/2018)
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ. (21/05/2018)
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια υδρόφιλου βαμβακιού και χαρτοβάμβακα. (21/05/2018)
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού. (21/05/2018)
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια ιατρικών αερίων. (21/05/2018)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου για την προμήθεια λιπαντικών έτους 2018. (18/05/2018)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››