ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ  RSS 2.0 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» (20/10/2017)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣΤΥΠΟΥ RHIB (ΜΕΤΑ ΜΗΧΑΝΗΣ). (20/10/2017)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ. (19/10/2017)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ. (19/10/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (18/10/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. (17/10/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Ο.Π.Α. ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. (17/10/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 80ης ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ. (16/10/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 80ης ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΝΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΝΗΣΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ. (16/10/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΤ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. (16/10/2017)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››