ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ    / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ  RSS 2.0 

Πρόσκληση σε σειρά σεμιναρίων από το ΚΕΚ Γεννηματάς Α.Ε. και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου, το Σωματείο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δωδεκανήσου. (15/01/2019)
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δωδεκανησιακής Εταιρείας Ανάπτυξης και Προόδου (ΔΕΤΑΠ) για τη διοργάνωση συμμετοχής στην έκθεση TUTTO FOOD 2019 για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.3.2 με τίτλο «Κοινές δράσεις προβολής -προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Go_Brand» (14/01/2019)
Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας (ΦΕΚ B΄3001) (09/01/2019)
Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την προμήθεια συστήματος πομποδεκτών VHF και UHF. (08/01/2019)
Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής επιτήρησης δια πολυπλευρισμού (MLAT) και προηγμένου συστήματος επιτήρησης , ελέγχου και καθοδήγησης με την ενσωμάτωση Ραντάρ επιφανείας (SMR) στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. (08/01/2019)
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την προμήθεια Υπολογιστικού εξοπλισμού. (08/01/2019)
Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια ειδών εστίασης μιάς χρήσης. (08/01/2019)
Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου για την προμήθεια αντιδραστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό. (08/01/2019)
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Κατασκευή Εκθεσιακού Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση ΙΤΒ 2019 στο Βερολίνο» (08/01/2019)
Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου Η/Ζ και αποκομιδής πετρελαϊκών απορριμμάτων, εγκαταστάσεων ΥΠΑ. (08/01/2019)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››