ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ  RSS 2.0 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Καθορισμός ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ που πρέπει να καταβάλουν οι υπόχρεοι καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και τρόπος είσπραξης αυτών Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 79752/30.12.2014 ΚΥΑ, καθορίζονται τα ενιαία ειδικά τέλη (ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ) των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του Νόμου 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής: α) Το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ, ως εξής : (..... (26/07/2015)

περισσότερα »

ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Αίτηση Εγγραφής Αίτηση χορήγησης Διακριτικού Τίτλου Αίτηση Αλλαγής Διακριτικού Τίτλου Αίτηση Διαγραφής Διακριτικού Τίτλου Έντυπο Διόρθωσης Μητρώου για Εκλογές Επιμελητηρίου..... (26/07/2015)

περισσότερα »

ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ:  Δόκιμος Ασφαλιστικός Σύμβουλος     Εγγραφή   Ασφαλιστικός Σύμβουλος Εγγραφή  / Ανανέωση Ασφαλιστικός Πράκτορας Εγγραφή  / Ανανέωση       Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων   Εγγραφή  / Ανανέωση Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων Εγγραφή  / Ανανέωση             Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας Ασφαλιστικού Δια..... (26/07/2015)

περισσότερα »